Visitatie

Ons lidmaatschap van de KNMT houdt ook in dat we een keer in de 5 jaar gevisiteerd worden.

Tijdens de visitatie wordt de praktijk getoetst op:

  • de evaluatie van de zorg, de protocollen en vaktechnisch handelen
  • het patiënten perspectief en de patiënt veiligheid
  • het functioneren van de praktijk
  • de professionele ontwikkeling van de tandartsen en medewerkers

De praktijk is op 17 februari 2017 voor het laatste gevisiteerd.