Miranda Schouwenaar

Mondhygiënist

Mijn opleiding tot mondhygiënist heb ik voltooid aan de Stichting Opleiding Mondhygiënisten te Amsterdam. Na mijn afstuderen in 1992 ben ik gaan werken voor de Stichting Bijzondere Tandheelkunde en Jeugdtandzorg beide in Den Haag.

Later heb ik naast de bijzondere tandheelkunde nog gewerkt in de orthodontie, algemene tandheelkunde, vrijgevestigde mondhygiënisten praktijk en kaakchirurgie waar ik nu ook nog werkzaam ben.

Sinds de opening van Tandheelkunde Eemland werk ik hier, eerst twee dagen in de week en nu op donderdagochtend. De samenwerking met Marieke Dorrepaal bestaat al langer, sinds de vorige locatie bij de tandartsgroepspraktijk.

Naast mijn werkzaamheden in de praktijk onderhoud ik een aantal malen per jaar contact met collega mondhygiënisten in de regio voor protocol bespreking en het uitwisselen van ervaringen. Door dit intercollegiaal overleg, het volgen van cursussen en congressen en het bijhouden van vakliteratuur kan ik voldoende punten behalen om in het kwaliteitsregister voor mondhygiënisten geregistreerd te blijven.

Ik ben werkzaam in de praktijk op donderdagochtend (7.30 uur-12.45 uur)