Composiet vullingen

Als een gedeelte van uw tand verloren is gegaan of uw kies door tandbederf is beschadigd, dan kan de tandarts dit restaureren met een vulling.
De mondhygiënist en enkele van onze assistenten zijn, in opdracht van de tandarts, bevoegd tot het behandelen van kleine gaatjes.
De vulling voorkomt verdere pijn en herstelt de functie.

De tandarts geeft de voorkeur aan het gebruik van een tandkleurige (‘witte’) vulling. Naast glasionomeercement en compomeer wordt composiet het meest toegepast.
Met composiet is veel mogelijk. Zo kunnen voortanden na een breuk opnieuw worden opgebouwd en verkleuringen van tanden en kiezen worden hersteld. Vooral bij voortanden is een witte vulling in esthetisch opzicht aantrekkelijker.

Voordat de tandarts begint met het vullen van een gaatje, bespreekt zij de behandeling met u. Vervolgens zal zij u vragen of u een verdoving wilt. Vervolgens boort de tandarts het aangetaste gedeelte weg. Nadat de kies schoon en droog is gemaakt, kan de kies worden gevuld. Tijdens de behandeling worden ook vaak de stappen die de tandarts maakt uitgelegd.

Eerst wordt het beslepen oppervlakte geëtst. Dit ruwt het glazuur op voor betere hechting. Daarna brengt de tandarts een soort lijm aan in de tand. Hierdoor wordt de vulling verlijmd met het overgebleven tandoppervlak. Deze lijm wordt met blauw (koud) licht uitgehard. Vervolgens wordt het vulmateriaal in de vorm van een pasta in het schoongemaakte gaatje gestopt. Dan wordt het bijgewerkt en met behulp van het blauwe licht wordt de vulling uitgehard. De vulling wordt in laagjes composiet opgebouwd, waarbij het composiet telkens uitgehard wordt met het blauwe licht. Daarna wordt de vulling afgewerkt met een boortje en gepolijst.

Na het aanbrengen van een vulling kan de behandelde tand of kies enige tijd gevoeliger zijn voor op zich ‘normale’ prikkels zoals contact met warm of koud voedsel. In zeldzame gevallen reageren mensen op composiet met een allergische reactie voor één van de materialen waaruit composiet is samengesteld.
Gedurende 1 tot 2 weken na het vullen kunt u pijnklachten hebben. Dit komt doordat een tand of kies uit levend materiaal bestaat. Het boren in een tand of kies maakt in feite een tandbeenwond die enige tijd nodig heeft om te genezen. De klachten zullen in de loop van de tijd afnemen. Indien de klachten verergeren moet u contact opnemen met uw tandarts. Er kan dan namelijk sprake zijn van een ontsteking onder de vulling die gaat opspelen.